Z dniem 1.IX.2017 r. jako Zespoł Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach jesteśmy ubezpieczeni w firmie 

 

 

Koszt ubezpieczenia: 43 zł