Przedszkolacy ze Strzyżowic są od dziś...STUDENTAMI!!! 18 października nastąpiła w naszym przedszkolu uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017. Tego dnia w naszym przedszkolu pojawili się przedstawiciele Wyższej Szkoły Humanitas, która będzie prowadzić zajęcia w ramach Strzyżowickiego Uniwersytetu Dziecięcego. Gościliśmy koordynatora projektu, panią Katarzynę Furgalską, Pełnomocnika Kanclerza d/s Kształcenia Międzypokoleniowego, panią dr Joannę Podgórską-Rykała oraz Prodziekana Uczelni, pana dr Mariusza Lekstona. W tym szczególnym dniu była z nami również pani dyrektor ZSP Nr 1 w Strzyżowicach Dorota Pronobis-Kościńska. Dzieci, jak na studentów przystało, ubrane w stroje galowe, z przejęciem złożyły uroczyste ślubowanie. A następnie każdy przedszkolak został przez Prorektora pasowany na studenta i otrzymał swój indeks. Dr Mariusz Lekston inaugurując nowy rok akademicki złożył małym studentom życzenia ciekawości świata, zadawania wielu pytań i zdobywania nowej, ciekawej wiedzy.

Strzyżowicki Uniwersytet Dziecięcy to niezwykle ciekawa propozycja poszerzająca wiedzę dzieci z zakresu: biologii, geografii, historii i architektury. Jest również formą rozbudzania dziecięcej ciekawości i zainteresowań. Odbywać się będzie w formie comiesięcznych, cyklicznych spotkań, na których przedszkolacy poprzez własne doświadczanie będą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności. 

Jesteśmy bardzo dumni z faktu bycia studentami.

 

"Ciało stałe, cieczy czy gaz"

 

 

 

 

 

 Słodka prawda o czekoladzie...

Harmonogram wykładów realizowanych w ramach projektu „Przedszkolak na Uczelni”

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Przedszkole Publiczne im. Misia Uszatka w Strzyżowicach

Harmonogram wykładów realizowanych w ramach projektu „Przedszkolak na Uczelni”

Data

Dziedzina

Temat

18.10.2016 godz. 9.00

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/ 2017/ Pasowanie Przedszkolaków na studentów połączone z wręczeniem indeksu

8.11.2016 godz. 9.00

biologia

„Nietoperze są niesamowite!”

6.12.2016 godz. 9.00

chemia

„Ciało stałe, ciecz czy gaz? O 3 stanach skupienia”

10.01.2017 godz. 9.00

biologia

„Puchacz, sówka i uszatka- każda z nich to sowia gratka”

7.02.2017 godz. 9.00

architektura

„Gdzie mieszka Śpiąca Królewna? Czy zamki i pałace z bajek Disney’a istnieją naprawdę”

7.03.2017 godz. 9.00

historia

„Słodka prawda o czekoladzie”

4.04.2017 godz. 9.00

geografia

„Sahara- pustynna przygoda”

9.05. 2017 godz. 9.00

Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2016/ 2017. Wręczenie medali oraz dyplomów przez Władze Uczelni