Bezpieczeństwo dzieci podczas wyjść na podwórko, organizowanych na nim zabaw.

Nauczyciel zobowiązany jest do każdorazowego sprawdzenia stanu technicznego: sprzętów rekreacyjnych, zabawek oraz pojazdów mechanicznych znajdujących się na placu zabaw.

Rodzice są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego ubioru i obuwia dziecka.

W przypadku zauważonych uszkodzeń sprzętu, zabawek, nauczyciel zgłasza o nich konserwatorowi, który usuwa je z placu zabaw oraz zabiera do naprawy.

Nauczyciele dzieci z grup młodszych zabezpieczają możliwość rozchodzenia się oczekujących na wyjście dzieci poprzez ustawienie ławeczek blokujących im dostęp do drzwi. Dzieci starsze grupują się po przebraniu przy zamkniętych na klucz drzwiach wejściowych. W przypadku obecności woźnej oddziałowej nauczyciel zabiera część dzieci na plac zabaw.

Nauczyciel nadzoruje przebieg zabaw dzieci oraz ingeruje w przypadku zauważonych niebezpiecznych zachowań.