RAMOWY ROZKŁAD DNIA OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM im. MISIA USZATKA W STRZYŻOWICACH PRZY ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 1

I. RANEK 7:00 - 9:00

 • ćwiczenia logopedyczne tzw.gimnastyka buzi i języka ,oddechowe, fonacyjne, słownikowe
 • praca indywidualna o charakterze rozwijająco - wspierającym
 • zabawy dowolne lub tematyczne w kącikach zabaw i zainteresowań ,zabawy integracyjne,
 • zabawy muzyczno-ruchowe ,zabawy ruchowe ,zabawy konstrukcyjne
 • działalność edukacyjna oparta na podstawie programowej
 • zajęcia dodatkowe
 • innowacje pedagogiczne
 • ćwiczenia poranne, zabawy orientacyjno-porządkowe,
 • zabiegi sanitarno-higieniczne, przygotowanie do śniadania, śniadanie, pełnienie dyżurów, zabiegi sanitarno-higieniczne
 • przygotowanie do zajęć

II. BLOK ZAJĘCIOWY 9:00 - 14:00

 • zintegrowana działalność edukacyjna realizowana w oparciu o podstawę programową,
 • innowacje pedagogiczne lub programy własne
 • zabawy muzyczno- ruchowe, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne, pobyt na powietrzu (spacery, wycieczki, zabawy dowolne ,zabawy i gry sportowe, zabawy ruchowe o charakterze usprawniającym z wykorzystaniem urządzeń zabawowych lub przyborów gimnastycznych, prace gospodarczo-użyteczne, prace  hodowlane, obserwacje przyrodnicze)
 • zabawy dowolne lub tematyczne podejmowane z inicjatywy dzieci
 • praca indywidualna o charakterze rozwijająco-wspierającym
 • przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, obiad, zabiegi higieniczne
 • słuchanie literatury dziecięcej, słuchanie muzyki relaksacyjnej
 • zajęcia i zabawy edukacyjne
 • zabawy dowolne w kącikach zabaw lub zainteresowań podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy konstrukcyjne, zabawy integracyjne
 • pobyt na placu zabaw (zabawy dowolne, zabawy ruchowe o charakterze usprawniającym z wykorzystaniem urządzeń zabawowych lub przyborów gimnastycznych)
 • czynności porządkowo-higieniczne, podwieczorek

III. ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE 14:00 - 17:00

 • zabawy dowolne w kącikach zabaw lub zainteresowań podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy ruchowe, zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy integracyjne
 • zintegrowana działalność edukacyjna realizowana w oparciu o podstawę programową, innowacje pedagogiczne lub programy własne,
 • zajęcia dodatkowe
 • pobyt na powietrzu (zabawy dowolne, zabawy ruchowe z wykorzystaniem urządzeń zabawowych lub przyborów gimnastycznych)
 • praca indywidualna o charakterze rozwijająco-wspierającym.

 

 

Posiłki w przedszkolu:

·         Śniadanie- godzina 8.30

·         Obiad- godzina 11.45

            Podwieczorek- godzina 13.45