Rada Rodziców Przedszkola 2016/ 2017

W roku szkolnym 2016 / 2017 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 funkcjonuje jedna Rada Rodziców wybrana na zebraniu tzw. trójek klasowych, oddziałowych.

Skład Rady:

  • p. Kaja Nowak
  • p. Agnieszka Dudkiewicz
  • p. Katarzyna Pogoda

Pani Kaja Flak- przedstawicielka Rady Rodziców Przedszkola jest również zastępcą przewodniczącej Rady Zespołu Szkolno- Przedszkolnego.