Przedszkolny świat "Małego badacza-odkrywcy"

Zabawa jest podstawową formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym. Wynika stąd powszechna prawda,że dziecko powinno się uczyć-bawiąc i bawiąc-uczyć się. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza dla dziecka,które właśnie przekracza próg przedszkola.Nieważne ile ma lat,trzy,cztery,pięć,czy sześć. Wkraczając w zupełnie nowy,nieznany sobie świat proponujący ogrom nowinek, ciekawostek, informacji ma szansę na poszukiwanie i ciągłe odkrywanie nowości poszerzając zakres wiedzy i kompetencji.

Aby dziecko mogło dobrze poznać otaczający je świat,musi go nieustannie badać i odkrywać.

Kadra pedagogiczna przedszkola w Strzyżowicach poszerza oddziaływania edukacyjne o zabawy badawcze. Są one systematycznie realizowane i przynoszą wychowankom przedszkola wiele radości i edukacyjnej przyjemności. Odpowiednio zorganizowane eksperymenty (dostosowane do wieku i możliwości dzieci) stały się dla dzieci wspaniałą zabawą,a wspólne działanie kształtuje dodatkowo ich umiejętności społeczne i rozwija sferę językową poprzez konieczność formułowania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń.

Związana z wiekiem przedszkolnym ciekawość i żądza zdobywania nowej wiedzy sprzyjają kształtowaniu postawy dziecka poszukującego, odkrywającego, kreatywnego czyli aktywnego "przedszkolaka badacza-odkrywcy" który:

 • pogłębia swoją wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym;

 • potrafi wyciągać wnioski z przeprowadzonych doświadczeń;

 • podejmuje próby samodzielnego wykonywania eksperymentów pod okiem nauczyciela;

 • potrafi cierpliwie oczekiwać na rezultaty działań.

Proponowane przez nauczycieli zabawy badawcze pozostają w zgodzie z celami wychowania przedszkolnego zawartego w podstawie programowej i obejmują:

 • poznawanie świata barw

 • zabawy z powietrzem

 • zabawy z magnesami

 • tajemnice wody

 • zabawy z cieniem

 • zabawy z ruchem

 • zjawiska przyrodnicze

 • zabawy z piaskiem

 • zabawy z bursztynem

 • zjawiska przyrodnicze ,fizyczne ,chemiczne i wiele innych obszarów tematycznych.