WAŻNE! OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

 

 

Miesięczna opłata stała

Drodzy Państwo,

Od września 2013 roku weszła w życie uchwała Rady Gminy Psary dotycząca pobierania opłat od rodziców za korzystanie przez dzieci z usług opiekuńczych placówki powyżej 5 godzin. Dzienny czas do 5 godzin przeznaczony jest na realizację podstawy programowej i jest bezpłatny. Koszt każdej rozpoczętej godziny pobytu dziecka w przedszkolu powyżej  5 godzin wynosi 1 zł. Godziny pobytu przed g. 8.00 i po 13.00 zliczane są w formie sumy godzin każdego dnia.

Przykład:

Dziecko w dowolnym dniu rozpoczyna o g. 7.10 (liczymy  1 zł) i kończy o g. 13.25 (liczymy 1zł). Dzienna kwota opłaty za pobyt tegoż dnia wynosi 2 zł. Naliczanie miesięczne skutkuje obciążeniem kwotowym w miesiącu następnym. 

 

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustawzniesiona zostaje opłata za pobyt w przedszkolu dziecka w godzinach wykraczających poza podstawę programową dla 6-latków realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018.

Od 01.10.2016 opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach poza podstawą programową należy wpłacać na podane niżej konto (termin płatności do 10 każdego miesiąca).

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach

ul. 1-go Maja 17, 42-575 Strzyżowice

nr konta: 80 8438 0001 0022 3543 2000 0050

opis konta: dochody budżetu Gminy Psary

Informacje o kwocie do zapłaty za poprzedni miesiąc uzyskają Państwo u pani intendent i wychowawców grup.

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 dzienne stawki żywieniowe wynoszą:

1 posiłek: 3,00 zł

2 posiłki: 4,80 zł

3 posiłki: 6,00 zł

Opłatę miesięczną ustala się mnożąc ilość osobodni w danym miesiącu przez stawkę żywieniową. Każda nieobecność dziecka traktowana jest w formie odliczenia od kwoty bazowej kolejnego miesiąca poprzez pomniejszenie o dni nieobecne pomnożone przez stawkę żywieniową.

 

Posiłki w przedszkolu:

Śniadanie- godzina 8.30

Obiad- godzina 11.45

Podwieczorek- godzina 13.45