Witamy wszystkich Przedszkolaków, Rodziców i Opiekunów w roku szkolnym 2017/2018. 

W bieżącym roku szkolnym, w Przedszkolu im. Misia Uszatka funkcjonuje pięć oddziałów przedszkolnych:

  • grupa "Wesołe nutki", to dzieci 3,4 letnie prowadzone przez panią mgr Sylwię Madej, grupa pracuje w godzinach od 8.00-13.00,
  • grupa "Przyjaciele Misia Uszatka", to 4 - latki, a wychowawstwo sprawują panie: mgr Ewelina Herman i mgr Tetiana Bronikowska, grupa pracuje od. 7.00 do 17.00,
  • grupa "Pracowite Pszczółki" prowadzona przez panią mgr Aleksandrę Janicką, to grupa 5-latków, pracująca w godzinach od 8.00 do 15.00,
  • grupa "Troskliwe Misie", to dzieci 5,6 letnie, nad którymi opiekę wychowawczą sprawuje pani mgr Barbara Sowińska, grupa pracuje od 8.00 do 14.00,
  • grupa "Gromadka Puchatka", prowadzona przez panią mgr Kornelię Ducką, to 5,6 latki, grupa pracuje w godzinach od 7.30 do 15.00.

Wybranymi przez Radę Pedagogiczną programami wiodącymi są:

PROGRAMY WIODĄCE

Tytuł

Autorzy

„ Kocham przedszkole”- program wychowania przedszkolnego

M. Pleskot, A. Staszewska-Mieszek

„Zbieram, poszukuję, badam”- program wychowania przedszkolnego

D. Dziamska, M. Buchat

„Od zabawy do nauki. Dobre praktyki”- program wychowania przedszkolnego

D. Kucharska, E. Wilkos, A. Pawłowska-Niedbała, D. Sikora-Banasik, J. Święcicka

 

English play box. Język angielski w przedszkolu

D. Sikora-Banasik, E. Wilkos.

 

 Nauczyciele pracujący w placówce wzbogacają ofertę zajęć dla dzieci o treści związane realizacją programów własnych,w tym również programów terapeutycznych:

PROGRAMY WŁASNE

„Rozśpiewane literki”

A. Janicka, S. Madej

„Kolorowe literkowo”

B. Sowińska

„Taniec połamaniec”

B. Sowińska, K. Ducka

„Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”- program profilaktyczny

K. Ducka, B. Sowińska, K. Zemła-Koj

„Doremiredo”

B. Sowińska

„Twórcze zabawy z literkami”

E. Herman

„Wesołe podróże Pana Języka”- logopedyczny program terapeutyczny

E. Herman

„Witaj Europo”

K. Zemła-Koj, K. Ducka

„Spotkania z matematyką”

K. Zemła-Koj, K. Ducka

„Kolorowe literki”

M. Zrałek-Wolny, K. Ducka

„Wykorzystanie profilaktyki muzycznej, technik socjoterapeutycznych oraz elementów treningu twórczości w celu utrzymania i poprawy stanu psychofizycznego zdrowych odbiorców”- program terapeutyczny

M. Zrałek-Wolny

„Smyki w krainie muzyki”

S. Madej

„Zdrowy i radosny przedszkolak”

A. Janicka, S. Madej

„Moja mała ojczyzna”- wychowanie w duchu tradycji i obrzędów polskich”

K. Ducka, A. Janicka, B. Sowińska, M. Zrałek-Wolny

 

 

Ponadto proponujemy szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych i rozwijających opartych o realizację innowacji pedagogicznych: 

 

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

„Zostanę małym gigantem”

A. Janicka, M. Neugebauer, B. Sowińska

„Gry i zabawy dzieci z różnych stron świata”

A. Janicka, M. Neugebauer, B. Sowińska

„Muzyka tęczą malowana”

A. Janicka

„Nie każdy musi być strażakiem”- wspieranie zainteresowania różnymi zawodami”

E. Herman

„Sprawne rączki mam, wszystko zrobię sam”

K. Ducka, K. Zemła-Koj, M. Zrałek-Wolny

„Wykorzystanie wybranych elementów sztuki w socjoterapii dzieci w przedszkolu”- innowacja o charakterze terapeutycznym"

M. Zrałek-Wolny

Proponujemy również spotkania z teatrem, zarówno miejscowe, jak i wyjazdowe; audycje muzyczne i warsztaty edukacyjne oraz jazdę konną.

 

 

Wierzymy, że tak bogata oferta edukacyjna przyczyni się do wszechstronnego rozwoju naszych Wychowanków, pomoże im odkrywać własne pasje i zainteresowania, rozbudzi ciekawość.