Chcemy, aby każde dziecko osiągnęło granice, które będą nas zdumiewały. Aby było pomysłowe, miało bogaty słownik, rysowało, malowało, śpiewało, tańczyło. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzić ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość, głód wiedzy. Pomagamy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.

Nasze przedszkole pracuje w godzinach od 7:00 do 17:00.

Oprócz zajęć wspólnych proponujemy zajęcia dodatkowe.

 

Realizacja programu wychowania przedszkolnego podzielona jest na kręgi tematyczne. Codzienne życie Przedszkola przeplatają w ciągu całego roku liczne imprezy i uroczystości okolicznościowe.

Zobacz Terminarze

Przedszkole prowadzi wiele projektów i przedsięwzięć. Współpracujemy z wieloma instytucjami i placówkami. Naszym wspólnym celem jest dobro dziecka oraz jego rozwój.

Zobacz Programy i projekty