Z dniem 1 września 2012 r. Przedszkole Publiczne w Strzyżowicach zostało połączone ze Szkołą Podstawowa w Strzyżowicach w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1.

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Strzyżowicach-  mgr DOROTA PRONOBIS- KOŚCIŃSKA

 

 Wicedyrektor- mgr MAGDALENA ZRAŁEK- WOLNY

 

Nauczyciele:

 mgr KORNELIA DUCKA- wychowawca grupy dzieci 6 i 5- letnich Gromadka Puchatka

mgr  BARBARA SOWIŃSKA - wychowawca grupy dzieci 6 i 5- letnich Troskliwe Misie

mgr ALEKSANDRA JANICKA- wychowawca grupy dzieci 5- letnich Pracowite Pszczółki

mgr EWELINA HERMAN oraz mgr TETIANA BRONIKOWSKA - wychowawczynie grupy dzieci 4- letnich Przyjaciele Misia Uszatka

 mgr SYLWIA MADEJ - wychowawca grupy dzieci 3 i 4- letnich Wesołe Nutki

 mgr MILENA NEUGEBAUER- nauczyciel realizujący zajęcia j. angielskiego

mgr KAROLINA ZEMŁA- KOJ- nauczyciel bez wychowawstwa

mgr EWELINA KOTUŁA- nauczyciel katechezy

 

Kadra naszego przedszkola zapewnia  wysoką jakość usług edukacyjnych.

 • Dzięki systematycznemu podwyższaniu kwalifikacji podnosi efektywność  oddziaływania.
 • Nauczyciele rzetelnie realizują zadania statutowe placówki oraz kierunki jego rozwoju.
 • To grupa osób skierowana na realizację wspólnych celów, w szczególności dążących do dobrego rozwoju wychowawczego,edukacyjnego i społecznego swoich podopiecznych.

Nasza kadra to osoby:

 • wysoce wyspecjalizowane - systematycznie aktualizujące i uzupełniające kwalifikacje
 • aktywne, zdobywające kolejne stopnie awansu zawodowego
 • ustawicznie podnoszące jakość kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego
 • zaspakajające potrzeby dzieci związane z wiekiem, zróżnicowanym rozwojem i różnorodnymi zainteresowaniami
 • umiejętnie obserwujące zachowania wychowanków oraz diagnozujące kompetencje dzieci celem doboru metod pedagogicznego  oddziaływania
 • zapewniające wysoki poziom pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej
 • podmiotowo traktujące dziecko
 • wdrażające innowacje pedagogiczne, programy własne
 • praktycznie wykorzystujące wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki nauczania, projektowania osiągnięć
 • posiadające walory moralne i estetyczne, wykonując pracę sumiennie, starannie i twórczo przestrzegające regulaminu pracy, przepisów i zasad bezpieczeństwa.

 

Personel pedagogiczny wspierany jest przez personel pomocniczy: asystentów nauczyciela (grupy młodsze) i woźne oddziałowe (grupy starsze).

 

Naszym wspólnym celem jest stworzenie takich warunków, w których dzieci czują się bezpieczne,kochane i akceptowane, bo tylko w takich warunkach mogą podejmować aktywność poznawczą, zdobywać nową wiedzę i umiejętności.