Dawno, dawno temu...., bo w roku 1984 społecznicy Strzyżowic podjęli decyzję o adaptacji budynku „starej" Szkoły Podstawowej. Różnie toczyły się "losy" tegoż obiektu od momentu rozpoczęcia funkcjonowania "nowej" Szkoły. Gdy zdecydowano, w oparciu  o  opracowaną ekspertyz o  przeznaczeniu  budynku  zawiązano Społeczny Komitet Budowy Przedszkola.Rozpoczęto  prace  budowlano - remontowe  przy  współudziale  i  pomocy  władz  Gminy. Społeczeństwo Strzyżowic aktywnie  włączyło się w powstanie  tak  potrzebnej  placówki poprzez  wsparcie  finansowe  jak   i  wykonywanie  szeregu  prac, w  ramach  tzw. czynu społecznego. We  wrześniu  1988 r.   na  stanowisko dyrektora  powstającego  przedszkola  powołano mgr Krystynę Kluszczyk. Zadaniem dyrektora  było  wyposażenie  obiektu,  zatrudnienie personelu oraz podjęcie szeregu działań zmierzających  do oddania placówki  do użytku publicznego. Pierwszymi przedszkolakami, które  przekroczyły  próg  przedszkola  w  końcu stycznia 1989  roku  były  dzieci  z  roczników 1982, 1983, 1984 i 1986   podzielone  na   dwie grupy wiekowe. Dnia 21 lutego 1989 r. z wielką pompą, przy dźwiękach orkiestry odbyło się oficjalne otwarcie.Na uroczystość przybyły władze wojewódzkie, kuratoryjne i lokalne oraz mieszkańcy Strzyżowic. Z czasem przedszkole stawało się za ciasne. Z roku na rok przybywało dzieci. Utworzono  trzeci  oddział  po adaptacji stołówki na salę zajęć. W następnej  kolejności doszło  do adaptacji  czwartego pomieszczenia, w którym poprzednio  funkcjonowała  biblioteka. Zapotrzebowanie  na  usługi  edukacyjne stale intensywnie wzrastało. Od roku 2005/2006 istniał już oddział piąty w utworzonej sali zajęć  z dwóch pomieszczeń  gospodarczych. Ilość dzieci  uczęszczających  do strzyżowickiego  przekroczyła  125. Dyrektor przedszkola podjął działania przekonywujące radnych Rady Gminy Psary do podjęcia uchwały o rozbudowie przedszkola. Negocjacje w sprawie wyboru wersji projektu rozbudowy toczyły się przez okres trzech miesięcy.Termomodernizacja placówki stała się okazją do powiększenia powierzchni przedszkola o salę zajęć, szatnię, kolejne dwie łazienki dziecięce i pokój intendenta. Rozbudowa stała się faktem. We wrześniu 2008 r. przedszkolacy rozpoczęli rok szkolny 2008/2009 w pięknym, wyremontowanym, spełniającym nowoczesne standardy obiekcie.

Prace remontowo-budowlane w okresie od maja do września 2008 roku przebiegały w ogromnie szybkim tempie.Dobudowano salę  zajęć i szatnię oraz pokój intendenta.Ze "starej" klatki schodowej będącej poprzednio dojściem do biblioteki powstały piękne łazienki przedszkolne w kolorze zielonym i żółtym . Wymiana dotyczyła systemu grzewczego,wewnętrznej sieci elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej jak i okien i części drzwi,Łazienki zyskały nową glazurę w różowej i łososiowej barwie.Zainstalowano wewnętrzny monitoring oraz system komunikowania się.

Dzięki ogromnej determinacji dyrektora przedszkola oraz wspaniałemu darczyńcy,-Panu Piotrowi Stelmachowi i  zaangażowaniu finansowemu rodziców powstał Nowy plac zabaw.Teren przedszkola został ogrodzony nowym,betonowym, ogrodzeniem a skarpa dzieląca przedszkole i szkołę zyskała wygląd "sensorycznego" ogródka dzięki wsparciu Pani Edyty Bracik. Państwo Polakowie zafundowali dzieciakom drewnianą piaskownicę a  dziadziuś Mai Dąbrowskiej sprezentował wychowankom tarczową karuzelę.