WYCIECZKA DO OGRODZIEŃCA 27.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRACA PLASTYCZNA "DRZEWO"

 TEATRZYK  

 DZIEŃ MARCHEWKI

 

 

 ZIELONY DZIEŃ

 ZABAWY DOWOLNE W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ

 

 STUDIO NAGRAŃ W PRZEDSZKOLU POD NADZOREM PANI IRMINY BARCZEWSKIEJ GARUS

 

 

 

 WYCIECZKA DO FABRYKI BĄBEK 10.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A TUTAJ JUŻ PIĘKNY KRAKÓW I RZEKA WISŁA

 

 SMOK WAWELSKI CHWILĘ WCZEŚNIEJ ZIONĄŁ OGNIEM

 SMOCZA JAMA

 RYNEK KRAKOWSKI

 

SUKIENNICE 

 ZABAWY NA ŚNIEGU

 

 

 

 

 

 

 ANDJRZEKI 2017

 

 

W okresie przedświątecznym dekorowaliśmy piękne choinki ze styropianu, które potem zabraliśmy na nasze świąteczne stoły do domu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wigilia w naszej sali jak zwykle była bardzo uroczysta. Rada rodziców zagościła na obiedzie wigilijnym,  złożyła życzenia oraz połamała się z nami opłatkiem

 

 

 

 

 

Gimnastyka w sali czasem urozmaicona i przeplatana jest zajęciami na sprzętach przedszkolnych. Ile radości daje trampolina czy taka zjeżdżalnia. 

 

 

Bal Przebierańców z Wodzirejami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Babci i Dziadka. Nasi tancerze na ludową nutę...

 

Wiosna nadeszła a wraz z nią trzeba stworzyć nasz ogródek. Wspólnie zasialiśmy nasionka rzeżuchy, bazylii, koperku, rzodkiewki, szczypiorku oraz zasadziliśmy sadzonki kwiatów: hiacynty, tulipany, żonkile. Będziemy pielęgnować, aby rosły nasze roślinki.

 

 

 

 

 

"Marzanno, Marzanno Ty zimowa Panno do wody Cię wrzucamy bo wiosnę witamy"

 

" Jajeczka na Wielkanoc" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

Witamy w grupie 5,6  latków "Troskliwe Misie". Nasza grupa liczy sobie 25 wychowanków w tym 11 dziewczynek i 14 chłopców. Wychowawcą jest Ciocia Basia, a pomaga jej Ciocia Bożenka i Ciocia Patrycja.

Karty pracy, na których pracujemy to "Tropiciele" wydawnictwa "Wsip". Karty są bardzo przejrzyste i czytelne. Stworzone dla dziecka ciekawego świata i twórczego.

Program wychowania przedszkolnego :

Programy własne:

* "Kolorowe literkowo"- program własny mający na celu zapoznanie dzieci poprzez zabawę z literkami, prowadzący do stopniowego czytania globalnego.

* "Taniec połamaniec" - program własny mający na celu wyzwolenie w dzieciach pozytywnej energii poprzez taniec, ruch, i proste układy choreograficzne połączone z elementami zumby.

* "Bezpieczny przedszkolak "- program profilaktyczny mający na celu zapoznanie dzieci z zagrożeniami, jakie nas otaczają oraz przeciwdziałanie im.

* "Do-re-mi-re"- program własny  mający na celu poszerzenie wiedzy dzieci na temat pojęć muzycznych oraz rozwijanie słuchu oraz poczucia rytmu.

Innowacje pedagogiczne:

 

 

 "Zostanę małym Gigantem" - wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych"

 

 

Autorki: mgr Milena Neugebauer, mgr Aleksandra Janicka, mgr Barbara Sowińska

 

W skład innowacji pedagogicznej wchodzą następujące zajęcia:

 

„ Hu hu ha”  zajęcia z elementami logorytmiki 

 

Cele:

 

•        Usprawnienie oddechu

 

•        Pobudzenie rozwoju mowy

 

•        Wykształcenie prawidłowej fonacji i artykulacji

 

•        Usprawnienie narządów mowy

 

•        Kształcenie słuchu fonematycznego

 

•        Kształcenie pamięci muzycznej

 

•        Kształcenie koncentracji uwagi

 

•        Kształcenie poczucia rytmu, tempa oraz metrum

 

 „ Tanecznym krokiem” zajęcia z elementami choreoterapii

 

Cele:

 

•        wyrażanie swoich uczuć za pomocą ekspresji ruchowej; 

 

•        przełamanie bariery dotykowej;

 

•        doskonalenie orientacji w czasie i przestrzeni;

 

•        umiejętność zrelaksowania się;

 

•        uspokojenie, rozluźnienie;

 

•        podniesienie nastroju grupy;

 

•         wzrost sprawności fizycznej i ruchowej.

 

„Najpiękniejsze baśnie świata” z elementami bajkoterapii

 

Cele: 

 

•        Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci 

 

•        Uwrażliwianie na piękno słowa pisanego i mówionego

 

•         Rozwijanie umiejętności słuchania języka literackiego

 

•        Wzbogacanie biernego i czynnego słownika dzieci

 

•        Kształcenie umiejętności przedstawiania wybranych bajek i baśni za pomocą gestu, mimiki i ruchu

 

•        Pobudzanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy i przeżyć

 

•        Stwarzanie okazji do zrozumienia i odróżniania: zła i dobra, prawdy i fałszu, miłości    i nienawiści itp.

 

„ W krainie szlaczków i zygzaczków” – rozwijanie umiejętności grafomotorycznych

 

Cele: 

 

•        Rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej i motoryki małej (czynności związanej z użyciem palców i dłoni).  

 

•        Poprawianie poziomu graficznego rysunków.

 

•        Kształtowanie umiejętności rysowania zgodnie z poleceniami dorosłego.

 

•          Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej.

 

•         Kształcenie umiejętności opowiadania o tym, co przedstawiają rysunki. 

 

•         Usprawnianie umiejętności prawidłowego posługiwania się narzędziami piszącymi.  

 

•        Korygowanie nieprawidłowych nawyków ruchowych (nieprawidłowe trzymanie przyborów w ręce, nieprawidłowe napięcie mięśniowe dłoni).

 

„ Zręczne rączki mam, zrobię to sam” – zajęcia plastyczno – techniczne

 

Cele:

 

•        wyzwalanie aktywności artystycznej dziecka,

 

•        rozwijanie wrażliwości estetycznej,

 

•        tworzenie w różnorodnych technikach plastycznych - od łatwych po trudniejsze -

 

  wprowadzenie w świat rozmaitości plastycznej,

 

•        nabywanie umiejętności poprzez działanie ,

 

•        rozwijanie pomysłowości i wyobraźni dziecka.

 

„Podróż do Matematycznej Krainy” – nabywanie i rozwijanie umiejętności matematycznych

 

Cele:

 

•        Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej.

 

•        Nabywanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematycznej.

 

•        Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych    w codziennym życiu.

 

•        Stworzenia warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych    w toku zabawy.

 

 „Gimnastyka, ruch to zdrowie, przedszkolaczek ci to powie” – rozwój ruchowy dziecka z elementami muzykoterapii 

 

Cele:

 

Dziecko:

 

•        rozumie konieczność codziennych ćwiczeń gimnastycznych;

 

•         chętnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych, spacerach, wycieczkach, grach i zabawach ruchowych w przedszkolu;

 

•         rozumie konieczność dbania o prawidłową postawę ciała;

 

•         zna różne formy aktywnego wypoczynku; · wie, czemu służą spacery i zabawy na świeżym powietrzu;

 

•         poznaje własne zdolności motoryczne.

 

 

 Innowacja pedagogiczna z zakresu edukacji globalnej „ Gry i zabawy dzieci  z różnych stron świata”

 

 

Autorki: mgr Milena Neugebauer, mgr Aleksandra Janicka, mgr Barbara Sowińska

 

Cele:

 

·         ·         Poznanie ulubionych zabaw dzieci z innych krajów i uświadomienie, że wszystkie dziecina całym świecie lubią się bawić.

 

·         ·         Dziecko potrafi współdziałać w grupie,

 

·         ·         Reaguje na określony sygnał,

 

·         ·         Uruchamia swoją twórczą wyobraźnię.

 

·         ·         Kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi.

 

·         ·         Kształtowanie poczucia przynależności do swojej społeczności ( przedszkola), środowiska lokalnego.

 

·         ·         Kształtowanie umiejętności działania w różnych sytuacjach przedszkolnych.

 

·         ·         Kształtowanie umiejętności ruchowych niezbędnych w różnych przejawach działalności ludzkiej – utylitarnej, rekreacyjnej, sportowej, obronnej, artystycznej oraz służącej zdrowiu.

 

·         ·         Wyposażenie uczniów w zasób wiedzy niezbędnej do podejmowania samodzielnych działań służących zdrowiu, prawidłowemu rozwojowi organizmu i aktywności ruchowej oraz rozbudzaniu potrzeb do czynnego uczestnictwa w różnych formach kultury przez całe życie.

 

·         ·         Kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniu zarówno indywidualnym jak i zespołowym.

 

·         ·         Harmonijny rozwój organizmu.

 

 

 

 

Prace domowe: każde dziecko jest posiadaczem teczki w której w każdy piątek gromadzimy 2 strony różnego typu prac domowych (grafomotoryka, literki, cyfry,kolorowanki, labirynty). Bardzo proszę o systematyczne pracowanie z dzieckiem i zabieranie z szatni teczek w piątek podczas nieobecności dziecka na czas choroby).