"PODRÓŻE PO EUROPIE Z MISIEM UNISIEM"

– program własny z zakresu edukacji europejskiej w grupie :”Mali poszukiwacze” w roku szkolnym 2014/2015,

autor : Małgorzata Bebel.

Data 1 maja 2004 r. kojarzy nam się , dorosłym Polakom , z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej . Od tej chwili wzrosło zainteresowanie tym , co związane jest z tematyką unijną , szczególnie wśród dzieci. Odnosząc się do tego zapotrzebowania na dostarczanie  wiedzy na poziomie przedszkolnym , rozpoczęłam realizację tematyki proeuropejskiej już od roku 2005. Kolejne lata oddziaływań edukacyjnych  w tym kierunku zaowocowały zarówno wzbogaceniem metod i form pracy z dziećmi , jak i konkretnymi osiągnięciami dzieci odzwierciedlającymi się w zdobywaniu nagród za zdobytą wiedzę i umiejętności. Już w 2009 r. dzieci z tej grupy uczestniczyły w regionalnym konkursie  wiedzy o krajach UE organizowanym w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach ,  odpowiadając na pytania konkursowe oraz przedstawiając scenkę związaną z Francją , jako wybranym krajem. W konkursie tym zdobyliśmy II miejsce. Od 2008 roku dzieci z prowadzonej przeze mnie grupy :”Mali poszukiwacze” były laureatami konkursów wiedzy pn.:”Jestem przyjacielem Syriusza” organizowanych przez naszą placówkę , zdobywając  corocznie I miejsce. W roku szkolnym 2011/2012 podczas Gminnego  Pleneru Malarskiego , organizowanego w Przedszkolu Publicznym w Sarnowie , w ramach projektu unijnego: „Tata , mama, przedszkole i ja”  reprezentujące naszą grupę dziewczynki uzyskały wyróżnienie . W roku szkolnym 2013/2014 , w organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach   XXIII Powiatowym  Konkursie  Plastycznym:  „Podróże po krajach Unii Europejskiej” – Ewa G. zdobyła  III miejsce. W 2009 r. , podczas uroczystości nadania imienia naszej placówce grupa „Mali poszukiwacze” zaprezentowała inscenizację o krajach Unii Europejskiej. Mając na uwadze tak pomyślnie przebiegający proces wdrażania tematyki europejskiej w grupie dzieci starszych , opracowałam program własny pn.:”Podróże po Europie z Misiem Unisiem”. Przewodnikiem dzieci podczas podróży na zajęciach jest  miś Uniś  - przyjaciel patrona naszego przedszkola  , Misia Uszatka oraz równie znanego dzieciom Kubusia Puchatka. W tak przyjaznym gronie ,  tradycyjnie od wielu już lat , organizowany jest w naszej sali „Europejski Dzień Urodzin Kubusia Puchatka” , podczas którego  Miś Uniś wręcza dzieciom „Paszport 5- i 6-latka”. Dzieci , przebrane za postaci z różnych krajów UE wręczają Kubusiowi Puchatkowi , pochodzącemu z Wielkiej Brytanii , wykonane przez siebie upominki. Przy okazji prezentują również na mapie Europy umiejscowienie kraju , z którego pochodzi ich strój . Dwaj  przyjaciele : polski Miś Uszatek  oraz  angielski Kubuś Puchatek integrują się tego dnia poprzez europejskiego Misia Unisia. Od tego momentu , każdego roku rozpoczyna się w ten sposób przygoda „Małych poszukiwaczy” z wędrówką po krajach UE. Dzieci zdobywają elementy wiedzy na temat wybranych krajów , odnoszące się do  nazwy stolicy , wyglądu flagi , znanych : ludzi , zabytków , bajek , ciekawych miejsc , wynalazków , ciekawostek , folkloru, potraw kulinarnych, itp. Dzieci słuchają także utworów muzycznych charakterystycznych dla danego państwa oraz poznają proste słowa w jego języku. Z uwagi na umiejscowienie w sali tablicy interaktywnej , dzieci mogą skorzystać z prezentacji multimedialnych . Dzięki temu  bliższa staje się tematyka proeuropejska. Możliwa  jest także do przekazania niezwykłość krajobrazów , rozmaitości kulturowe oraz cała gama tych obrazów , które ilustrują piękno i dorobek naszego kontynentu. Sądzę , iż ten pierwszy kontakt dzieci z edukacją europejską staje się zaczątkiem do kształtowanie poczucia przynależności narodowej  i europejskiej w zakresie : „Jestem Polakiem i Europejczykiem”. Niniejszy program ma do wypełnienia jeszcze tak ważne zadania jak: zachęcanie dzieci do poznawania języków obcych, poznawanie uniwersalnych wartości moralnych ważnych dla wszystkich Europejczyków, rozwijanie u dzieci postawy szacunku i tolerancji wobec innych narodów i kultur , przedstawienie dzieciom idei integracji europejskiej.

 

"JESTEM PRZYJACIELEM SYRIUSZA"

IV EDYCJA REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY O KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

                                                     

25 maja 2011 roku w Przedszkolu Publicznym im. Misia Uszatka odbyła się IV edycja Regionalnego Konkursu Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej pt. "Jestem Przyjacielem Syriusza". Do rywalizacji przystąpiły drużyny z następujących placówek:

- Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Sarnowie - 1 drużyna;

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gródkowie - 1 drużyna;

- Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dąbiu - 1 drużyna;

- Przedszkole Publiczne im. Misia Uszatka - 2 drużyny;

Zmagania wszystkich drużyn obserwowała i oceniała komisja w składzie:

- Pan Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń;

- Pani mgr Milena Neugebauer - nauczyciel Szkoły Podstawowej im.St. Polakowskiego w Strzyżowicach;

- Pani Dyrektor Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Strzyżowicach Krystyna Kluszczyk;

Konkurs przebiegał w trzech etapach.

W pierwszym etapie, wszystkie drużyny musiały zaprezentować piosenkę o wybranym państwie Unii Europejskiej. Piosenki były przygotowywane pod kierunkiem nauczycieli - wychowawców. Wszystkie drużyny pięknie sie przygotowały, czy zachwyciły sznowne Jury.

- Jako pierwsza zaprezentowała się drużyna z Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Strzyżowicach, przygotowana przez panią  Małgorzatę Bebel. Dzieci zaśpiewały piękną piosenkę o Polsce, ilustrując treść ruchem. Wrażenie artystyczne podnosiły kolorowe stroje dzieci i chusty, trzymane w dłoniach.

- Drugim zespołem prezentującym swoje umiejętności była drużyna z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dabiu. Piosenkę o ojczystym kraju dzieci przygotowały pod kierunkiem pani Kazimiery Kozieł. Żółte spódniczki dziewczynek i białe koszule chłopców pięknie podkreślały treść piosenki.

- Dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gródkowie zaśpiewały trzecie w kolejności. Białe bluzeczki, czerwone spódniczki i piękna piosenka - to zasługi wychowawczyni pani Agnieszki Białas - Barańskiej.

- Czwartym zespołem pokonującym pierwszy etap konkursu był zespół z Przedszkola Kubusia Puchatka w Sarnowie. Dzieci zostały przygotowane przez panią Jolantę Zygmunt. Biało - czerwone stroje i czerwone chusty doskonale komponowały sie z tekstem piosenki.

- Ostatnim zespołem zmagającym się z pierwszym zadaniem konkursowym, był zespół z Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka przygotowany przez panią Beatę Skórkę. Dzieci ubrane w krakowskie stroje zaśpiewały piosenkę "Płynie Wisła płynie", wzbogaconą prostym układem tanecznym.

Po pierwszym etapie pojawiły się stoliki, a przy nich trójki reprezentujące poszczególne placówki. 

Zadania były rozmaite: qwiz "prawda - fałsz", układanie puzzli i rozpoznawanie znajdujących się na nich zabytków, kolorowanie obrazków według szyfru, rozpoznawanie bajkowych postaci znajdujących sie na ilustracjach i rozwiązywanie zagadek. Wszyscy uczestnicy konkursu byli doskonale przygotowani, co przysporzyło sporo kłopotów Komisji. Po długich obradach ogłoszone zostały wyniki konkursu. Szanowne Jury wręczyło uczestnikom dyplomy i upominki, gratulując rozległej wiedzy.  Do dalszych zmagań zapraszamy za rok!!!

 

"JESTEM PRZYJACIELEM SYRIUSZA"

III EDYCJA REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY O KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Dnia 9 czerwca 2010 r. na terenie Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Strzyżowicach odbyła się III edycja Regionalnego Konkursu Wiedzy o krajach UE. Do rywalizacji przystapiły starszaki z następujących placówek:

 • Przedszkole Publiczne im. Przyjaciół Bajek z Wojkowic - jedna drużyna;
 • Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka z Sarnowa - jedna drużyna;
 • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Grodźcu- jedna drużyna;
 • Oddział Przedszkolany przy Szkole Podstawowej w Dąbiu - jedna drużyna;
 • Przedszkole Publiczne im. Misia Uszatka ze Strzyżowic - dwie drużyny;

Na honorowych miejscach zasiadła Komisja konkursowa w składzie:

 • dyr ZOSiP pani Mirella Barańska - Sorn;
 • dyr Szkoły Podstawowej im. St. Polakowskiego w Strzyżowicach pani Dorota Pronobis - Kościńska;
 • Starszy Bibliotekarz pani Joanna Bloch

Pierwsza konkurencja była bardzo widowiskowa. Każdy zespół przygotował taniec pochodzący z dowolnego kraju należącego do UE.

 • Rozpoczęła grupa "Mali Poszukiwacze" z Przedszkola Publicznego w Strzyżowicach przygotowana przez panią dyr Krystynę Kluszczyk i panią Małgorzatę Bebel. Ośmioosobowy, dziewczecy zespół zaprezentował taniec węgierski. Dziewczyny wyglądały bardzo oryginalnie: długie spódnice, chusty na głowach, przepaski z cekinami robiły ogromne wrażenie. Zespołowi akompaniowała na akordeonie pani dyr Krystyna Kluszczyk (dyr Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Strzyżowicach).
 • Jako drugi zaprezentował się zespół z Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Sarnowie, przygotowany przez panią Jolantę Zygmunt. Zespół skaładający się z siedmiu mieszanych par zaprezentował "Krakowiaka". Było to prawdziwe widowisko. Barwne, krakowskie stroje powiewające w rytmicznym tańcu robiły duże wrażenie. Wielość zaprezentowanych figur tanecznych zaskoczyła wszystkich.
 • Trzecim zespołem prezentującym swój taniec był zespół z Przedszkola Publicznego im. Przyjaciół Bajek z Wojkowic, przygotowany przez panią Lucynę. Dwunastoosobowy zespół miał zróżnicowane stroje. Sześcioro dzieci miało czarne spodnie i czerwone koszulki. W pasie przepasane były szarfą w czarno - czerwoną kratę. Następna szóstka miała jasno żółte koszulki i spódnice w czarno - czerwoną kratkę. Zaprezentowali wszystkim angielski taniec "Specknerin". Wypadli bardzo oryginalnie.
 • Czwarty w kolejności był zespół z Oddziału Przedszkolanego przy Szkole Podstawowej w Dąbiu przygotowany przez panią Kazimierę Kozieł. Zespół składał się z ośmiu elegancko ubranych tancerzy. Zaprezentowali grecką "Zorbę". Nogi same rwały się do tańca słyszac zmienne tempo muzyki. Zespół zebrał gromkie brawa.
 • Przedostatanim zespołem był zespół z Oddziału Przedszkolnego w Gródkowie, przygotowany przez panią Agnieszkę Białas. Siedmioosobowy zespół zaprezentował również taniec pochodzący z Grecji. Ubrane na biało (jak przystało na prawdziwe Greczynki) dziewczyny prezentowały się bardzo atrakcyjnie. Patrząc na ich taniec nabraliśmy ochoty na zwiedzanie Grecji.
 • Ostatnim zespołem byli przedstawiciele grupy "Przyjaciele Syriusza" z Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Strzyżowicach, przygotowani przez panią Beatę Skórka. Osiem par (chłopcy w strojach ułańskich, dziewczyny w sukniach balowych) zaprezentowało "Poloneza". Tańczyli bardzo majestatycznie, rytmicznie i bardzo równo jak na tak małe dzieci. Występ uwieńczyły gromkie brawa.

Po artystycznej konkurencji na sali pojawiły się stoliki, przy których zasiadły trzyosobowe drużyny z każdej przybyłej placówki. Rozpoczęły się konkurencje znane nam z poprzednich edycji. Pojawił się qwiz "Prawda", "Fałsz". Były zagadki tekstowe i obrazkowe (układanie rozcietych ilustracji, rozpoznawanie i nazywanie ułożonych budowli). Nowością były szyfrowanki (zaszyfrowane nazwy wybranych państw należących do UE) i kolorowanie flagi Unii Europejskiej (z pamięci). Wszyscy uczestnicy musieli wykazać się ogromną wiedzą o krajach UE. Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji członkowie Jury udali się na naradę, a uczestnicy na słodki poczęstunek.

Po długich obradach komisji, zostały ogłoszone wyniki. Każda drużyna była na podjum i każda została sowicie nagrodzona. Było super, tylko krótko! Zapraszamy za rok!

konkurs_unia wrczanie_nagrd_unia_2010

 

     JESTEM PRZYJACIELEM SYRIUSZA - II EDYCJA GMINNEGO KONKURSU  WIEDZY

    O KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

 

II edycja Gminnego Konkursu wiedzy o krajach UE odbyła się 3 czerwca 2009 r. Zaproszone zostały zaprzyjaźnione placówki: Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Sarnowie, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dąbiu i dwie grupy reprezentujące Przedszkole Publiczne w Strzyżowicach.

Do komisji zaproszeni zostali:

 • Wójt Gminy Psary pan Marian Kozieł;
 • dyr ZOSiP pani Mirella Barańska - Sorn;
 • dyr Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach pani Dorota Pronobis - Kościńska;
 • nauczyciel Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach pani Anna Łebzuch;

Konkurs składał się z pięciu etapów:

 • Etap pierwszy polegał na przygotowaniu plakatu reklamowego wybranego kraju. O formacie i technice wykonania plakatu decydował nauczyciel prowadzący grupę. Prace zostały zawieszone na tablicach (jako dekoracja konkursowa) i ocenione przez jury konkursowe.
 • Etap drugi - był to qwiz "prawda", "fałsz". Prowadząca czytała zdania, a zadaniem uczestników konkursu było określenie czy zdanie jest prawdziwe, czy faszywe. Za każdą poprawną odpowiedź można było zdobyć punkt.
 • Etap trzeci - polegał na rozwiązywaniu zagadek słuchowych i tekstowych. Uczestnicy konkursu wysłuchali trzech utworów muzycznych i sześciu zagadek tekstowych. Ich zadaniem było rozwiązać zagadki, poszukać wśród kartoników poprawnych odpowiedzi i podnieść je do góry. Podobnie jek w poprzednim zadaniu za każdą poprawną odpowiedź można było zdobyć punkt.
 • Etap czwarty - W tym etapie uczestnicy konkursu musieli poradzić sobie z układaniem puzzli ze strojami narodowymi następujących państw: Polska, Finlandia, Grecja, Francja, Luksemburg, Hiszpania i Niemcy. Koperty z puzzlami losowali kapitanowie drużyn.
 • Etap piąty - kapitanowie losowali kopertę w której znajdowały się dwa zdjęcia wybranych zabytków i nazwy państw. Zadaniem dzieci było dobranie do zdjęcia nazwy kraju z którego pochodzi i podanie nazwy zabytku. Wykorzystane zostały zdjęcia następujących budowli: Pałac Kultury i Nauki, Kolumna Zygmunta, Coloseum, Krzywa Wieża, Wieża Eifla, Brama Brandenburska.

Po przeprowadzeniu wszystkich etapów konkursu, szanowne Jury udało się na naradę. W tym samym czasie uczestnicy konkursu zaproszeni zostali na słodki poczęstunek.

Po burzliwych obradach Jury przyznało równorzędne cztery pierwsze miejsca i wręczyło dyplomy i nagrody. Były gratulacje, łzy radości i zapewnienia o udziale w kolejnej edycji.

 

PRZEDSZKOLNA EDUKACJA EUROPEJSKA-MIĘDZYPRZEDSZKOLNE

                                                         KONKURSY WIEDZY O UE.

W roku szkolnym 2007/ 08 został opracowany program dotyczący edukacji

europejskiej pt. „Jestem przyjacielem Syriusza".Uznaliśmy go za niezmiernie

cenny merytorycznie i w związku z taką właśnie pozytywną oceną realizowany

jest corocznie wchodząc w skład przyjętych przedszkolnych programów.

Autorką tegoż projektu jest p.Beata Skórka .Jego naczelnym założeniem jest

zdobywanie przez dzieci wiadomości o krajach Unii Europejskiej poprzez

gry i zabawy. Poznawanie Europy rozpoczynamy od zdobywania informacji

o najbliższej okolicy .Opiera się ono na licznych wycieczkach, wyjazdach,

oglądaniu fotografii oraz dokonywaniu obserwacji przez dzieci. Kolejnym etapem

jest poznawanie naszego kraju. Słuchaliśmy muzyki ludowej, oglądaliśmy stroje

ludowe różnych regionów Polski,dowiadywaliśmy się o ich zwyczajach i kulturze.

W trakcie naszej rocznej podróży odwiedzamy 27 państw należących do Unii

Europejskiej. Zdobywamy wiele interesujących informacji, słuchamy muzyki

charakterystycznej dla danych państw, poznajemy upodobania kulinarne i zabytki.

Nasze zajęcia uatrakcyjniają liczne pomoce dydaktyczne jak również pamiątki

i zdjęcia przynoszone przez dzieci.

Efektem finalnym rocznej edukacji jest organizowanie kolejnych edycji

Międzyprzedszkolnych Konkursów wiedzy o krajach UE przez nasze przedszkole.

Głównymi celami konkursów są:

·Rozwijanie zainteresowań krajami Unii Europejskiej;

·Poszerzanie wiedzy o UE jak i wałsnym kraju;

·Wdrażanie do pracy zespołowej;

·Przestrzeganie ustalonych zasad;

Do konkursów zaproszane są zaprzyjaźnione przedszkola: Przedszkole Publiczne

im.Kubusia Puchatka w Sarnowie i oddziały przedszkolne w Dąbiu i Gródkowie.

Każdą placówkę reprezentuje trzyosobowy zespół sześciolatków. Konkurs składa

się z trzech części.W pierwszej dzieci udzielają odpowiedzi poprzez podniesienie

kartonika z odpowiedzią właściwą .W drugiej części konkursu drużyny pracują

na materiale obrazkowo-wyrazowym.W dalszej prowadzący odczytuje zagadki

a przedstawiciel zespołu podnosił kartonik z odpowiedzią.W trzeciej części konkurs

drużyny z przygotowanych materiałów wykonują pracę plastyczną np.w postaci

potraw charakterystycznych dla wybranych krajów. Prace oceniane są przez

komisję ,w której skład wchodzi pan Marian Kozieł-wójt naszej Gminy, dyr ZOSiP p.Mirella Barańska-Sorn oraz nauczyciele szkół podstawowych .

Drużyny biorące udział w konkursie otrzymują wspaniałe nagrody.

alt alt

Kolejna edycja konkursu przewidywana jest na maj 2009 roku.