Nasze atuty: 

Organizując pracę wychowawczo-dydaktyczną:

- stosujemy aktywizującce metody pracy, ciekawe formy, różnorodne środki dydaktyczne, aby rozbudzić i rozwijać naturalny potencjał i zainteresowania indywidualne dzieci, wspierać wszechstronny rozwój naszych Podopiecznych;

- poszerzamy treści programu wychowania przedszkolnego o treści programów własnych i innowacji pedagogicznych
- realizujemy wartościowe projekty edukacyjne
- realizujemy ogólnopolskie programy edukacyjne
- uczestniczymy w ogólnopolskiej kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Prowadzimy Przedszkolny Kącik Wymiany Książek.
- prowadzimy działalność wolotaryjną. Organizujemy lub uczestniczymy w akcjach charytatywnych na rzecz ludzi i zwierząt
- organizujemy spotkania z osobami wykonującymi ciekawe zawody
- jesteśmy organizatorami wielu imprez przedszkolnych i uroczystości
- organizujemy artystyczne konkursy dla dzieci i ich rodziców/ opiekunów
- wpółpracujemy z instytucjami, wspomagającymi naszą pracę
- dbamy o potrzeby i zainteresowania indywidualne dzieci zapewniając im możliwość korzystania z zajęć rozwijających uzdolnienia
-największą nagrodą za naszą pracę jest uśmiech dziecka, radość w jego oczach.