Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 Przedszkole Publiczne im. Misia Uszatka w Strzyżowicach pełni funkcje dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze. Każdemu dziecku tworzy szansę na miarę jego możliwości, wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
Nasze Przedszkole jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka tak, aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi.
Przedszkole prowadzi wiele ciekawych projektów i przedsięwzięć. Współpracujemy z wieloma instytucjami i środowiskiem lokalnym.
Naszym wspólnym celem jest dobro dziecka oraz jego rozwój.
Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli, dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę.