Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Strzyżowicach- dr MAGDALENA ZRAŁEK- WOLNY