Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Strzyżowicach- mgr DOROTA PRONOBIS- KOŚCIŃSKA