Zajęcia dodatkowe służą rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci lub usprawnianiu i korygowaniu funkcji rozwojowych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć dodatkowych.