Znalezione obrazy dla zapytania dzieci-grafika

W bieżącym roku szkolnym, w Przedszkolu im. Misia Uszatka funkcjonuje pięć oddziałów przedszkolnych:

  • grupa "Wesołe nutki", to dzieci 3,4 letnie prowadzone przez panią mgr Sylwię Madej, grupa pracuje w godzinach od 8.00-13.00,
  • grupa "Przyjaciele Misia Uszatka", to 4 - latki, a wychowawstwo sprawują panie: mgr Ewelina Herman i mgr Tetiana Bronikowska, grupa pracuje od. 7.00 do 17.00,
  • grupa "Pracowite Pszczółki" prowadzona przez panią mgr Aleksandrę Janicką, to grupa 5-latków, pracująca w godzinach od 8.00 do 15.00,
  • grupa "Troskliwe Misie", to dzieci 5,6 letnie, nad którymi opiekę wychowawczą sprawuje pani mgr Barbara Sowińska, grupa pracuje od 8.00 do 14.00,
  • grupa "Gromadka Puchatka", prowadzona przez panią mgr Kornelię Ducką, to 5,6 latki, grupa pracuje w godzinach od 7.30 do 15.00.

Cała kadra pedagogiczna to osoby starannie wykształcone, stale podnoszące swoje kompetencje zawodowe poprzez liczne studia podyplomowe, kursy i warsztaty doskonalące. Nauczyciele wzbogacają wiodący program wychowania przedszkolnego o atrakcyjne programy własne i innowacje pedagogiczne. Zajęcia z języka angielskiego prowadzi pani mgr Milena Neugebauer. Personel pedagogiczny wspierany jest przez personel pomocniczy: asystentów nauczyciela (grupy młodsze) i woźne oddziałowe (grupy starsze). Naszym wspólnym celem jest stworzenie takich warunków, w których dzieci czują się bezpieczne,kochane i akceptowane, bo tylko w takich warunkach mogą podejmować aktywność poznawczą, zdobywać nową wiedzę i umiejętności.

W przedszkolu działa w pełnym wymiarze kuchnia, która serwuje smaczne posiłki, uwzględniając w nich alergie pokarmowe Państwa dzieci. Opłaty za wyżywienie i tzw. "godziny" przyjmuje pani intendent. 

Przypominamy, że podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach od 8.00 do 13.00

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych programów nauczania, znajdą Państwo  w zakładkach poszczególnych grup.

Na początku roku chciałabym życzyć Państwu i całemu mojemu personelowi wielu sukcesów wychowawczych i wspólnych radości z postępów Państwa dzieci, a naszych wychowanków.

Z wyrazami szacunku

Magdalena Zrałek-Wolny

wicedyrektor ZSP Nr 1 w Strzyżowicach