Przedszkolacy ze Strzyżowic są od dziś...STUDENTAMI!!! 18 października nastąpiła w naszym przedszkolu uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017. Tego dnia w naszym przedszkolu pojawili się przedstawiciele Wyższej Szkoły Humanitas, która będzie prowadzić zajęcia w ramach Strzyżowickiego Uniwersytetu Dziecięcego. Gościliśmy koordynatora projektu, panią Katarzynę Furgalską, Pełnomocnika Kanclerza d/s Kształcenia Międzypokoleniowego, panią dr Joannę Podgórską-Rykała oraz Prodziekana Uczelni, pana dr Mariusza Lekstona. W tym szczególnym dniu była z nami również pani dyrektor ZSP Nr 1 w Strzyżowicach Dorota Pronobis-Kościńska. Dzieci, jak na studentów przystało, ubrane w stroje galowe, z przejęciem złożyły uroczyste ślubowanie. A następnie każdy przedszkolak został przez Prorektora pasowany na studenta i otrzymał swój indeks. Dr Mariusz Lekston inaugurując nowy rok akademicki złożył małym studentom życzenia ciekawości świata, zadawania wielu pytań i zdobywania nowej, ciekawej wiedzy.

Strzyżowicki Uniwersytet Dziecięcy to niezwykle ciekawa propozycja poszerzająca wiedzę dzieci z zakresu: biologii, geografii, historii i architektury. Jest również formą rozbudzania dziecięcej ciekawości i zainteresowań. Odbywać się będzie w formie comiesięcznych, cyklicznych spotkań, na których przedszkolacy poprzez własne doświadczanie będą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności. 

Jesteśmy bardzo dumni z faktu bycia studentami.